พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   
Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคกลาง > จังหวัดชัยนาท

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดชัยนาท

 

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดชัยนาทแยกตามอำเภอ

อำเภอเนินขาม
อำเภอเมืองชัยนาท
อำเภอวัดสิงห์
อำเภอสรรคบุรี
อำเภอสรรพยา
อำเภอหนองมะโมง

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com