พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดเชียงใหม่ > อำเภอดอยสะเก็ด

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดเชียงใหม่ - อำเภอดอยสะเก็ด

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอดอยสะเก็ด

คริสตจักรศรัทธาธรรม


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2535
ถนน
หมู่ 5 บ้านแม่จ้อง
ตำบล
ตลาดใหญ่
อำเภอ
ดอยสะเก็ด
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
ปราณี สาคร
โทรศัพท์
09-4635-3800


รายละเอียดคริสตจักรศรัทธาธรรม

 

คริสตจักรศรีพนาลัย


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2435
ถนน
หมู่ 5 บ้านป่าป้องใต้ร้อง
ตำบล
ป่าป้อง
อำเภอ
ดอยสะเก็ด
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
ธัญญู ร้องหาญแก้ว
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรศรีพนาลัย

 

คริสตจักรสุวรรณดวงฤทธิ์


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2426
ถนน
หมู่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
ตำบล
สง่าบ้าน
อำเภอ
ดอยสะเก็ด
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
สมพงษ์ เจริญบุญ
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรสุวรรณดวงฤทธิ์

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com