พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดเชียงใหม่ > อำเภอพร้าว

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดเชียงใหม่ - อำเภอพร้าว

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอพร้าว

คริสตจักรสันติธรรมพร้าว


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2513
ถนน
หมู่ 5 บ้านหม้อ
ตำบล
ทุ่งหลวง
อำเภอ
พร้าว
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
วรศิลป์ ดุมลาย
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรสันติธรรมพร้าว

 

คริสตจักรเจริญธรรม


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2508
ถนน
หมู่ 8
ตำบล
บ้านโป่ง
อำเภอ
พร้าว
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
อาดุลย์ ใจดี
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรเจริญธรรม

 

คริสตจักรหนองไฮ


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2544
ถนน
หมู่ 7
ตำบล
บ้านโป่ง
อำเภอ
พร้าว
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
ศจ.ธวัช จันตาใหม่
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรหนองไฮ

 

คริสตจักรที่ 1 เวียงพร้าว


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2545
ถนน
หมู่ 1 บ้านช่างคำ
ตำบล
เวียง
อำเภอ
พร้าว
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
สาธิต กันทาเทียม
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรที่ 1 เวียงพร้าว

 

คริสตจักรทวีพร


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2484
ถนน
หมู่ 7 บ้านสันทราย
ตำบล
สันทราย
อำเภอ
พร้าว
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
โยธิน คำภีระ
โทรศัพท์
08 1960 6432


รายละเอียดคริสตจักรทวีพร

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com