พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดเชียงใหม่ > อำเภอดอยหล่อ

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดเชียงใหม่ - อำเภอดอยหล่อ

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอดอยหล่อ

คริสตจักรบ้านห้วยน้ำขาว


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2547
ถนน
หมู่ 1 บ้านห้วยน้ำขาว
ตำบล
ยางคราม
อำเภอ
ดอยหล่อ
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
โยฮันพิภพ ลือชัย
โทรศัพท์
09 0472 1364


รายละเอียดคริสตจักรบ้านห้วยน้ำขาว

 

คริสตจักรศรีชัยพร


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2494
ถนน
หมู่ 8 บ้านใหม่ดอนชัย
ตำบล
ยางคราม
อำเภอ
ดอยหล่อ
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
เอกพงษ์ ฟองมูล
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรศรีชัยพร

 

คริสตจักรผะนังศิลาชัย


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2541
ถนน
หมู่ 5
ตำบล
ยางคราม
อำเภอ
ดอยหล่อ
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
สมบูรณ์ แดงเรือน
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรผะนังศิลาชัย

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com