พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> บทความคริสเตียน > ศาสนาคริสต์ ตามหลักพระคัมภีร์ไบเบิล

ศาสนาคริสต์ ตามหลักพระคัมภีร์ไบเบิล

เรียบเรียงโดย พายุแห่งความเปรมปรีดิ์

เมื่อพูดถึง “ศาสนา” คนมักจะนึกถึงศาสดาและหลักคำสอนต่าง ๆ ที่ให้ผู้นับถือปฏิบัติตาม เพื่อทำให้เกิดความสงบในจิตใจและยังเป็นทางไปสู่สวรรค์เมื่อเราจากโลกนี้ไป ซึ่งหากมองผิวเผินแล้ว ศาสนาคริสต์ก็คงไม่แตกต่างจากศาสนาอื่น ๆ ที่มีพระเยซูเป็นศาสดาและมีคำสอนต่าง ๆ ให้คริสเตียนปฏิบัติตาม

ศาสนาคริสต์ ตามหลักพระคัมภีร์ไบเบิล

แต่ตามหลักพระคัมภีร์ไบเบิลนั้น พระเยซูไม่ได้เป็นแค่ศาสดาหรืออาจารย์ แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และพระองค์ไม่ได้มาสั่งสอนให้คนเป็นคนดี แต่มาช่วยคนให้ได้ไปสวรรค์ เพราะการได้ไปสวรรค์ไม่เหมือนกับการทำข้อสอบที่ทำได้ 50% ถือว่าผ่าน แต่ต้องได้คะแนน 100% เท่านั้น คือ ต้องไม่มีบาปเลยถึงจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้

ทำไมต้องได้คะแนน 100%? เพราะสวรรค์เป็นบ้านของพระเจ้า พระเจ้าจึงมีสิทธิในการกำหนดกฏเกณฑ์สำหรับคนที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านของพระองค์ พระเจ้าบริสุทธิ์ ไม่มีบาปเลย และพระองค์ทรงเกลียดชังความบาป ดังนั้นบาปแม้เพียงนิดเดียวก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกับพระองค์ได้

ศาสนาต่าง ๆ มีบทบัญญัติให้คนที่นับถือทำตาม คำถามคือ มีใครสามารถทำตามบทบัญญัติทั้งหมดโดยไม่ละเมิดได้บ้าง? คำตอบคือ “ไม่มี” พระคัมภีร์ไบเบิลเขียนไว้ว่า “เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 6:23)

“ค่าจ้างของความบาป” หมายถึง ราคาที่เราต้องจ่ายเมื่อทำบาป

“ความตาย” หมายถึง การตายครั้งที่ 2 ในพระคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าเมื่อเราตายจากโลกนี้ไป ร่างกายเท่านั้นที่เสื่อมสูญ จิตวิญญาณของคน ๆ นั้นยังคงอยู่และจะมีชีวิตอยู่เป็นนิจนิรันดร์ จิตวิญญาณนั้นจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกต่อไป แต่จะมีทางไปแค่ 2 ทาง คือ “สวรรค์” กับ “นรก” การตกนรก คือ การตายครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นผลจากการที่เราต้องจ่ายราคาค่าความบาปที่เราทำไปนั่นเอง

“ของประทานจากพระเจ้า” หมายถึง ของขวัญที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์ทุกคน นั่นก็คือการให้เราได้ไปอยู่บนสวรรค์ ไปอยู่ในบ้านของพระองค์ แต่พระเจ้าไม่เคยบังคับใคร เรามีสิทธิ “เลือก” ว่าจะรับของขวัญชิ้นนี้จากพระเจ้าหรือไม่

“คือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” พระเยซู คือ “ของขวัญ” ที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์ทุกคน ถ้าใคร “เชื่อ” ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่มาเกิดบนโลกนี้ ทรงยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อรับโทษบาปแทนเรา ในวันที่ 3 ทรงคืนพระชนม์ และตอนนี้อยู่บนสวรรค์เพื่อจัดเตรียมที่อยู่ไว้สำหรับคนที่เชื่อในพระองค์ “ความเชื่อ” นี้แสดงว่าเรายอมรับ “ของขวัญ” จากพระเจ้า เราจึงเป็นคนบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระองค์ เพราะพระเยซูทรงเป็นแพะรับบาปแทนเราแล้ว นอกจากนี้พระเจ้ายังให้เรามีสิทธิเป็นบุตรของพระองค์อีกด้วย และด้วยสิทธิพิเศษนี้ทำให้เราได้อยู่ในบ้านของพระองค์ ได้อยู่บนสวรรค์ร่วมกับพระองค์เป็นนิจนิรันดร์

ศาสนาคริสต์ ตามหลักพระคัมภีร์ไบเบิล

ดังนั้น ศาสนาคริสต์ตามหลักพระคัมภีร์ไบเบิลจึงไม่ใช่การทำตามบทบัญญัติต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ แต่เป็นเรื่อง “พระคุณ” ของพระเจ้าที่ประทาน “ของขวัญ” ให้แก่มนุษย์ทุกคน ทำให้มนุษย์ได้มีโอกาสกลับไปหาพระเจ้าอีกครั้ง

สิ่งที่ศาสนาคริสต์แตกต่างจากศาสนาอื่น ๆ ก็คือ แรงจูงใจในการทำความดีของคริสเตียนไม่ใช่เพื่อให้ได้ไปสวรรค์ เพราะเราได้ไปสวรรค์แล้ว แต่เราทำดีเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก เมื่อเราได้รู้จักความรักของพระเจ้าแล้ว เราก็อดไม่ได้ที่จะรักและทำดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการไม่อยากเห็นคนหนึ่งคนใดต้อง “รับโทษ” เพราะความบาปที่ตนทำ นี่จึงเป็นเหตุผลที่คริสเตียนเล่าเรื่องราว “ของขวัญ” จากพระเจ้าที่มอบให้แก่มนุษย์ทุกคน คำถามก็คือ เราอยากจะรับของขวัญชิ้นนี้จากพระเจ้าไหม?

“พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” ยอห์น 3:16


ถ้าหากสนใจอยากรู้เรื่องราวของการเป็นคริสเตียน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน หรือถ้าหากมีคำถามก็สามารถเมลมาสอบถามได้ที่ christiansiam@gmail.com

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com