พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดอุทัยธานี > อำเภอเมืองอุทัยธานี

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดอุทัยธานี - อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอเมืองอุทัยธานี

คริสตจักรสัมพันธ์รุ่งอรุโณทัย

สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2538
ถนน
หมู่ 5
ตำบล
น้ำซึม
อำเภอ
เมืองอุทัยธานี
จังหวัด
อุทัยธานี
ติดต่อ
วาด วันทนาวงศ์
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรสัมพันธ์รุ่งอรุโณทัย

 

คริสตจักรสัมพันธ์เมืองอุทัยธานี

สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2540
ถนน
ศรีน้ำซึม
ตำบล
อุทัยใหม่
อำเภอ
เมืองอุทัยธานี
จังหวัด
อุทัยธานี
ติดต่อ
สุทธิพร สมจาย
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรสัมพันธ์เมืองอุทัยธานี

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com