พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดเพชรบูรณ์ > อำเภอหล่มสัก

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดเพชรบูรณ์ - อำเภอหล่มสัก

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอหล่มสัก

คริสตจักรพระผู้สร้างน้ำก้อ


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2556
ถนน
หมู่ 13
ตำบล
น้ำก้อ
อำเภอ
หล่มสัก
จังหวัด
เพชรบูรณ์
ติดต่อ
ชูเกียรติ กรมนา
โทรศัพท์
083-7614716


รายละเอียดคริสตจักรพระผู้สร้างน้ำก้อ

 

คริสตจักรร่วมนิมิตบ้านกลาง


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2532
ถนน
หมู่ 7
ตำบล
บ้านกลาง
อำเภอ
หล่มสัก
จังหวัด
เพชรบูรณ์
ติดต่อ
สิรินทรา ศรีป้อ
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรร่วมนิมิตบ้านกลาง

 

คริสตจักรหล่มสัก


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2497
ถนน
หมู่ 5
ตำบล
วัดป่า
อำเภอ
หล่มสัก
จังหวัด
เพชรบูรณ์
ติดต่อ
พันธกิจ จันขัน
โทรศัพท์
056-701198


รายละเอียดคริสตจักรหล่มสัก

 

คริสตจักรร่วมนิมิตหล่มสัก


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2552
ถนน
ทิพย์ภักดี
ตำบล
หล่มสัก
อำเภอ
หล่มสัก
จังหวัด
เพชรบูรณ์
ติดต่อ
สิรินทรา ศรีป้อ
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรร่วมนิมิตหล่มสัก

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com