พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดลำพูน > อำเภอลี้

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดลำพูน - อำเภอลี้

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอลี้

คริสตจักรลี้พึ่งธรรม


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2505
ถนน
หมู่ 5 บ้านชีวิตใหม่
ตำบล
ป่าไผ่
อำเภอ
ลี้
จังหวัด
ลำพูน
ติดต่อ
อำไพ เหลืองสอาดกุล
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรลี้พึ่งธรรม

 

คริสตจักรลี้มีสุขเมโธดิสท์


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2536
ถนน
หมู่ 14
ตำบล
ลี้
อำเภอ
ลี้
จังหวัด
ลำพูน
ติดต่อ
วิโรจน์ ประทีปทอง
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรลี้มีสุขเมโธดิสท์

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com