พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดเชียงราย > อำเภอเมืองเชียงราย

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดเชียงราย - อำเภอเมืองเชียงราย

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอเมืองเชียงราย

คริสตจักรพระบารมี


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2517
ถนน
หมู่ 15
ตำบล
บ้านดู่
อำเภอ
เมืองเชียงราย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
ศาสนาจารย์ จงกล เกตุโสภณ
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรพระบารมี

 

คริสตจักรวิจัยกิตติคุณ


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2497
ถนน
พหลโยธิน
ตำบล
บ้านดู่
อำเภอ
เมืองเชียงราย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
ธัชนนท์ อนันตทวีปัญญา
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรวิจัยกิตติคุณ

 

คริสตจักรทวีพร


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2494
ถนน
พหลโยธิน
ตำบล
บ้านดู่
อำเภอ
เมืองเชียงราย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
อ้อ วอนพระพร
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรทวีพร

 

คริสตจักรบ้านฝาย


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2519
ถนน
หมู่ 13
ตำบล
บ้านดู่
อำเภอ
เมืองเชียงราย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
อดิศร มธุรสวรรค์
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรบ้านฝาย

 

คริสตจักรวังธรรม


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2535
ถนน
บ้านไร่
ตำบล
รอบเวียง
อำเภอ
เมืองเชียงราย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
คศ.มยุรี แสงสว่าง
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรวังธรรม

 

คริสตจักรสัจจธรรม


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2505
ถนน
ศรีเกิด
ตำบล
รอบเวียง
อำเภอ
เมืองเชียงราย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
เทียนชัย สกุลหวัง
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรสัจจธรรม

 

คริสตจักรสะพานเหลืองเชียงราย


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2553
ถนน
พหลโยธิน
ตำบล
รอบเวียง
อำเภอ
เมืองเชียงราย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
สงวน สิงขร
โทรศัพท์
08 1557 2297


รายละเอียดคริสตจักรสะพานเหลืองเชียงราย

 

คริสตจักรถาวรธรรม


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2483
ถนน
เด่นห้า - ดงมะดะ
ตำบล
รอบเวียง
อำเภอ
เมืองเชียงราย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
ชินกร วันนา
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรถาวรธรรม

 

คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2492
ถนน
หมู 1
ตำบล
ริมกก
อำเภอ
เมืองเชียงราย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
อศจ.วิชิต เมืองมา
โทรศัพท์
09 5687 7878


รายละเอียดคริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ

 

คริสตจักรพระพรเชียงราย


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2542
ถนน
ซอย 4 หมู่ 3
ตำบล
ริมกก
อำเภอ
เมืองเชียงราย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
ถาวร กรุณาวงศ์
โทรศัพท์
08 1022 6216


รายละเอียดคริสตจักรพระพรเชียงราย

 

คริสตจักรทวีรัตน์


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2477
ถนน
แม่ฟ้าหลวง ซอย 3
ตำบล
ริมกก
อำเภอ
เมืองเชียงราย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
บุญธรรม ปินเงิน
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรทวีรัตน์

 

คริสตจักรพระคุณเชียงราย


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2539
ถนน
กาสะลองคำ
ตำบล
ริมกก
อำเภอ
เมืองเชียงราย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
สมชาย ภักดีไพโรจน์
โทรศัพท์
08 4615 5709


รายละเอียดคริสตจักรพระคุณเชียงราย

 

คริสตจักรน้ำลัด


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2538
ถนน
กองคำ
ตำบล
ริมกก
อำเภอ
เมืองเชียงราย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
อภิชาติ ณ คีรี
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรน้ำลัด

 

คริสตจักรผดุงธรรม


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2468
ถนน
หมู่ 5 บ้านห้วยสัก
ตำบล
ห้วยสัก
อำเภอ
เมืองเชียงราย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
สุทัศน์ คำตุ้ย
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรผดุงธรรม

 

คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2433
ถนน
รัตนาเขต
ตำบล
เวียง
อำเภอ
เมืองเชียงราย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
ประสงค์ บุญวงศ์
โทรศัพท์
0 5371 2694


รายละเอียดคริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย

 

คริสตจักรเด่นดำรงศาสน์


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2497
ถนน
ศรีดอนชัย
ตำบล
รอบเวียง
อำเภอ
เมืองเชียงราย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
หอมหวล เฉยเคารพ
โทรศัพท์
09 5269 1332


รายละเอียดคริสตจักรเด่นดำรงศาสน์

 

คริสตจักรอาข่าเมืองเชียงราย


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2560
ถนน
เจ้าฟ้า
ตำบล
รอบเวียง
อำเภอ
เมืองเชียงราย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
ศจ.วีระพงษ์ เพเมีย
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรอาข่าเมืองเชียงราย

 

คริสตจักรเยาวราษฎร์


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2490
ถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1207
ตำบล
แม่ยาว
อำเภอ
เมืองเชียงราย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
ประสิทธิ์ ธุระวร
โทรศัพท์
08 6190 7100


รายละเอียดคริสตจักรเยาวราษฎร์

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com