พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดอุตรดิตถ์ > อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดอุตรดิตถ์ - อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

คริสตจักรบ้านพระคริสต์อุตรดิตถ์


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2554
ถนน
สายเอเชีย 11
ตำบล
คุ้งตะเภา
อำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด
อุตรดิตถ์
ติดต่อ
สมบัติ ส่งแสง
โทรศัพท์
081-7062366


รายละเอียดคริสตจักรบ้านพระคริสต์อุตรดิตถ์

 

คริสตจักรคริสเตียนไทยน้ำไผ่


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2501
ถนน
หมู่ 11 บ้านน้ำไผ่
ตำบล
งิ้วงาม
อำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด
อุตรดิตถ์
ติดต่อ
คศ.นพคุณ ลำนำไพร
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรคริสเตียนไทยน้ำไผ่

คริสตจักรวิสุทธนครอุตรดิตถ์่


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2529
ถนน
เอเซียอุตรดิตถ์-เด่นชัย
ตำบล
งิ้วงาม
อำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด
อุตรดิตถ์
ติดต่อ
พนมไพร ขอบใจ
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรวิสุทธนครอุตรดิตถ์

คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์อุตรดิตถ์


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2517
ถนน
บรมอาสน์
ตำบล
ท่าอิฐ
อำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด
อุตรดิตถ์
ติดต่อ
อนุชาติ ศรีลา
โทรศัพท์
055-413238


รายละเอียดคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์อุตรดิตถ์

คริสตจักรแห่งนิมิตอุตรดิตถ์


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2540
ถนน
หมู่ 1
ตำบล
ท่าเสา
อำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด
อุตรดิตถ์
ติดต่อ
NA
โทรศัพท์
095-9363892


รายละเอียดคริสตจักรแห่งนิมิตอุตรดิตถ์

คริสตจักรไทยถาวรธรรม


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2509
ถนน
หมู่ 5 บ้านแม่เฉย
ตำบล
บ้านด่านนาขาม
อำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด
อุตรดิตถ์
ติดต่อ
ไตรพิธ จุ้ยเจริญ
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรไทยถาวรธรรม

คริสตจักรนาซาเร็ธอุตรดิตถ์


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2552
ถนน
พิษณุโลก-เด่นชัย
ตำบล
บ้านด่านนาขาม
อำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด
อุตรดิตถ์
ติดต่อ
ชนินช์ จุมปา
โทรศัพท์
081-2840406


รายละเอียดคริสตจักรนาซาเร็ธอุตรดิตถ์

คริสตจักรด่านดำรงธรรม


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2518
ถนน
หมู่ 4 บ้านผาตั้ง
ตำบล
บ้านด่านนาขาม
อำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด
อุตรดิตถ์
ติดต่อ
ทองย้อย วงศ์ชมภู
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรด่านดำรงธรรม

คริสตจักรนำพระพรอุตรดิตถ์


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2538
ถนน
ศรีชาววัง
ตำบล
บ้านเกาะ
อำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด
อุตรดิตถ์
ติดต่อ
มัลลิกา มาไกล
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรนำพระพรอุตรดิตถ์

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com