พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดสุโขทัย > อำเภอเมืองสุโขทัย

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดสุโขทัย - อำเภอเมืองสุโขทัย

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอเมืองสุโขทัย

คริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2528
ถนน
หมู่ 13 บ้านกล้วย
ตำบล
บ้านกล้วย
อำเภอ
เมืองสุโขทัย
จังหวัด
สุโขทัย
ติดต่อ
สุนันท์ทา ธูปเรือง
โทรศัพท์
096-3067717


รายละเอียดคริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย

 

คริสตจักรแห่งนิมิตสุโขทัย


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2555
ถนน
หมู่ 5
ตำบล
ปากแคว
อำเภอ
เมืองสุโขทัย
จังหวัด
สุโขทัย
ติดต่อ
สุธาทิพ โพธิ์ศรีทอง
โทรศัพท์
091-0247078


รายละเอียดคริสตจักรแห่งนิมิตสุโขทัย

คริสตจักรของพระเจ้าสุโขทัย


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2512
ถนน
หมู่ 4 ซอยเทศบาลดำริ
ตำบล
ปากแคว
อำเภอ
เมืองสุโขทัย
จังหวัด
สุโขทัย
ติดต่อ
อาจารย์​ กิตติพงศ์ วจนชัย
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรของพระเจ้าสุโขทัย

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com