พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดแพร่ > อำเภอสูงเม่น

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดแพร่ - อำเภอสูงเม่น

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอสูงเม่น

คริสตจักรไทยเจริญธรรม


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2505
ถนน
หมู่ 7 บ้านดอนแท่น
ตำบล
ดอนมูล
อำเภอ
สูงเม่น
จังหวัด
แพร่
ติดต่อ
อภิวัฒน์ ไพศาลภิวัฒน์
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรไทยเจริญธรรม

คริสตจักรพันธกิจแพร่


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2559
ถนน
หมู่ 4
ตำบล
ร่องกาศ
อำเภอ
สูงเม่น
จังหวัด
แพร่
ติดต่อ
ทินกร เล้าตระกูล
โทรศัพท์
084-6107779


รายละเอียดคริสตจักรพันธกิจแพร่

คริสตจักรไทยวัฒนาธรรม


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2563
ถนน
หมู่ 7 บ้านท่าล้อ
ตำบล
สูงเม่น
อำเภอ
สูงเม่น
จังหวัด
แพร่
ติดต่อ
คศ.เสาวลักษณ์ แก้วกันทะ
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรไทยวัฒนาธรรม

คริสตจักรไทยผดุงธรรม


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2458
ถนน
หมู่ที่ 11 (ป่าผึ้ง)
ตำบล
หัวฝาย
อำเภอ
สูงเม่น
จังหวัด
แพร่
ติดต่อ
NA
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรไทยผดุงธรรม

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com