พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดแพร่ > อำเภอเมืองแพร่

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดแพร่ - อำเภอเมืองแพร่

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอเมืองแพร่

คริสตจักรสามัคคีธรรม


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2491
ถนน
หมู่ 3 บ้านพันเชิง
ตำบล
ช่อแฮ
อำเภอ
เมืองแพร่
จังหวัด
แพร่
ติดต่อ
คศ.มนัส มูลผึ้ง
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรสามัคคีธรรม

 

คริสตจักรฮิมแพร่


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2554
ถนน
หมู่ 2
ตำบล
ทุ่งกวาว
อำเภอ
เมืองแพร่
จังหวัด
แพร่
ติดต่อ
สุรเชษฐ์ ภิมาลย์
โทรศัพท์
089-4335270


รายละเอียดคริสตจักรฮิมแพร่

 

คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์แพร่


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2525
ถนน
หมู่ 4
ตำบล
ทุ่งกวาว
อำเภอ
เมืองแพร่
จังหวัด
แพร่
ติดต่อ
สมิง คนบุญ
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์แพร่

 

คริสตจักรร่มเกล้าแพร่


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2528
ถนน
หมู่ 7 หมู่บ้านบัวทอง 2
ตำบล
นาจักร
อำเภอ
เมืองแพร่
จังหวัด
แพร่
ติดต่อ
ยุทธนา มาใกล้
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรร่มเกล้าแพร่

 

คริสตจักรสุพรรณลาต


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2516
ถนน
หมู่ 5 บ้านร่องฟอง
ตำบล
ร่องฟอง
อำเภอ
เมืองแพร่
จังหวัด
แพร่
ติดต่อ
ผป.มนัส เทพจันทร์ตา
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรสุพรรณลาต

คริสตจักรร่มพระคุณ


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2538
ถนน
หมู่ 5 บ้านศรีสิทธิ์
ตำบล
ห้วยม้า
อำเภอ
เมืองแพร่
จังหวัด
แพร่
ติดต่อ
NA
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรร่มพระคุณ

คริสตจักรที่ 1 แพร่กิตติคุณ


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2526
ถนน
ยันตรกิจโกศล
ตำบล
ในเวียง
อำเภอ
เมืองแพร่
จังหวัด
แพร่
ติดต่อ
ศจ.ถาวร สุตีคา
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรที่ 1 แพร่กิตติคุณ

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com