พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดพิษณุโลก > อำเภอชาติตระการ

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดพิษณุโลก - อำเภอชาติตระการ

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอชาติตระการ

คริสตจักรปากรอง


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2516
ถนน
หมู่ 3 บ้านปากรอง
ตำบล
ชาติตระการ
อำเภอ
ชาติตระการ
จังหวัด
พิษณุโลก
ติดต่อ
เพิ่ม ด่อนหมากหยิบ
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรปากรอง

 

คริสตจักรฮาเลลูยา


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2543
ถนน
หมู่ 15
ตำบล
บ้านดง
อำเภอ
ชาติตระการ
จังหวัด
พิษณุโลก
ติดต่อ
NA
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรฮาเลลูยา

 

คริสตจักรบ้านใหม่เจริญทรัพย์


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2551
ถนน
หมู่ 14
ตำบล
บ้านดง
อำเภอ
ชาติตระการ
จังหวัด
พิษณุโลก
ติดต่อ
ไกรสร แสงราช
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรบ้านใหม่เจริญทรัพย์

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com