พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดพิจิตร > อำเภอตะพานหิน

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดพิจิตร - อำเภอตะพานหิน

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอตะพานหิน

คริสตจักรตะพานหิน


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2541
ถนน
ชมฐีระเวช
ตำบล
ตะพานหิน
อำเภอ
ตะพานหิน
จังหวัด
พิจิตร
ติดต่อ
ศจ.พิสมัย สุขคุ้ม
โทรศัพท์
056-621430


รายละเอียดคริสตจักรตะพานหิน

 

คริสตจักรไทตะพานหิน


สังกัดองค์กรพันธกิจคริสตจักรไท

ปีก่อตั้ง
2560
ถนน
NA
ตำบล
ตะพานหิน
อำเภอ
ตะพานหิน
จังหวัด
พิจิตร
ติดต่อ
น.ส.อัจฉรา บุญอ้อย
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรไทตะพานหิน

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com