พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดเพชรบูรณ์ > อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดเพชรบูรณ์ - อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

คริสตจักรสานสัมพันธ์ท่าพล


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2564
ถนน
หมู่ 14 บ้านหนองไผ่ล้อม
ตำบล
ท่าพล
อำเภอ
เมืองเพชรบูรณ์
จังหวัด
เพชรบูรณ์
ติดต่อ
สะอาด เสนคุณ
โทรศัพท์
095-8537343


รายละเอียดคริสตจักรสานสัมพันธ์ท่าพล

 

คริสตจักรไทวังชมภู


สังกัดองค์กรพันธกิจคริสตจักรไท

ปีก่อตั้ง
2565
ถนน
NA
ตำบล
วังชมภู
อำเภอ
เมืองเพชรบูรณ์
จังหวัด
เพชรบูรณ์
ติดต่อ
นางสุภัสสรา ดวงแก้ว
โทรศัพท์
080-0530678


รายละเอียดคริสตจักรไทวังชมภู

 

คริสตจักรแห่งนิมิตเพชรบูรณ์


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2558
ถนน
เทพาพัฒนา
ตำบล
ในเมือง
อำเภอ
เมืองเพชรบูรณ์
จังหวัด
เพชรบูรณ์
ติดต่อ
วุฒิพงศ์ บัวช้อย
โทรศัพท์
081-4372537


รายละเอียดคริสตจักรแห่งนิมิตเพชรบูรณ์

 

คริสตจักรไทเพชรบูรณ์์


สังกัดองค์กรพันธกิจคริสตจักรไท

ปีก่อตั้ง
2563
ถนน
NA
ตำบล
ในเมือง
อำเภอ
เมืองเพชรบูรณ์
จังหวัด
เพชรบูรณ์
ติดต่อ
นายจำเริญ ดวงแก้ว
โทรศัพท์
080-0530678


รายละเอียดคริสตจักรไทเพชรบูรณ์์

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com