พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดแม่ฮ่องสอน > อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน - อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

คริสตจักรสัมพันธ์แม่ฮ่องสอน


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2533
ถนน
ชำนาญสถิตย์
ตำบล
จองคำ
อำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ติดต่อ
เจ่ง ปรีดาเกษมรุ่ง
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรสัมพันธ์แม่ฮ่องสอน

คริสตจักรเพ็นเทคอสในสอย


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2554
ถนน
หมู่ 4
ตำบล
ปางหมู
อำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ติดต่อ
วิชัย ทรัพย์ทวีเนตร
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรเพ็นเทคอสในสอย

คริสตจักรเมืองแม่ฮ่องสอน


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2546
ถนน
หมู่ 12 บ้านชานเมือง
ตำบล
ปางหมู
อำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ติดต่อ
ศรชัย จุลฬาชา
โทรศัพท์
081-9606525


รายละเอียดคริสตจักรเพ็นเทคอสในสอย

คริสตจักรสวนหลวง


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2541
ถนน
หมู่ 2
ตำบล
ผาบ่อง
อำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ติดต่อ
NA
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรสวนหลวง

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com