พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดแม่ฮ่องสอน > อำเภอแม่สะเรียง

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน - อำเภอแม่สะเรียง

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอแม่สะเรียง

คริสตจักรธารพระพร


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2532
ถนน
หมู่ 13
ตำบล
บ้านกาศ
อำเภอ
แม่สะเรียง
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ติดต่อ
สิทธิชัย ครรชิตงามพันธ์
โทรศัพท์
088-7641385


รายละเอียดคริสตจักรธารพระพร

คริสตจักรแม่ต๊อบเหนือ


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2526
ถนน
หมู่ 7 แม่ต๊อบเหนือ
ตำบล
บ้านกาศ
อำเภอ
แม่สะเรียง
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ติดต่อ
พะเกทู ดีพร้อมตระกุล
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรแม่ต๊อบเหนือ

คริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสต์บ้านโป่ง


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2475
ถนน
หมู่ 12 บ้านโป่ง
ตำบล
บ้านกาศ
อำเภอ
แม่สะเรียง
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ติดต่อ
จอโล๊ะ มวลจันทร์
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสต์บ้านโป่ง

คริสตจักรฮิมแม่สะเรียง


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2554
ถนน
หมู่ 2 บ้านโป่งนอก ซอย 19
ตำบล
บ้านกาศ
อำเภอ
แม่สะเรียง
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ติดต่อ
NA
โทรศัพท์
081-2878374


รายละเอียดคริสตจักรฮิมแม่สะเรียง

คริสตจักรร่มเกล้าแม่สะเรียง


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2532
ถนน
หมู่ 1 ถนนแหล่งพานิชย์ ซอย 9
ตำบล
บ้านกาศ
อำเภอ
แม่สะเรียง
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ติดต่อ
พิรุณ สุนทรีภาพ
โทรศัพท์
089-5547814


รายละเอียดคริสตจักรร่มเกล้าแม่สะเรียง

คริสตจักรบนศิลา


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2532
ถนน
หมู่ที่ 3 บ้านแพะ
ตำบล
บ้านกาศ
อำเภอ
แม่สะเรียง
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ติดต่อ
ปราณีต วณาเชิง
โทรศัพท์
093-3170478


รายละเอียดคริสตจักรบนศิลา

คริสตจักรของพระเจ้าแม่กองแป


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2535
ถนน
หมู่ 9
ตำบล
แม่ยวม
อำเภอ
แม่สะเรียง
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ติดต่อ
ริมู ม่อนจองตระกูล
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรของพระเจ้าแม่กองแป

คริสตจักรบ้านแพะ


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2538
ถนน
หมู่ 3 บ้านแพะ
ตำบล
แม่สะเรียง
อำเภอ
แม่สะเรียง
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ติดต่อ
ทองทิพย์ แก้วใส
โทรศัพท์
081-7248682


รายละเอียดคริสตจักรบ้านแพะ

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com