พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดลำปาง > อำเภอเมืองลำปาง

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดลำปาง - อำเภอเมืองลำปาง

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอเมืองลำปาง

คริสตจักรประสบสุข


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2480
ถนน
หมู่ 2 บ้านกล้วยแพะ
ตำบล
กล้วยแพะ
อำเภอ
เมืองลำปาง
จังหวัด
ลำปาง
ติดต่อ
วิทยา กมลเพชร
โทรศัพท์
061-2847622


รายละเอียดคริสตจักรประสบสุข

 

คริสตจักรเกียรติการุณ


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2533
ถนน
หมู่ 1
ตำบล
กล้วยแพะ
อำเภอ
เมืองลำปาง
จังหวัด
ลำปาง
ติดต่อ
สมชาย แสนเงิน
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรเกียรติการุณ

 

คริสตจักรประสบกิตติคุณ


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2503
ถนน
หมู่ 4 บ้านเหล่า
ตำบล
บ้านเป้า
อำเภอ
เมืองลำปาง
จังหวัด
ลำปาง
ติดต่อ
ชัชวาล ขัดสีใส
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรประสบกิตติคุณ

 

คริสตจักรเขลางค์พันธกิจ


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2524
ถนน
ลำปาง-แม่ทะ
ตำบล
พระบาท
อำเภอ
เมืองลำปาง
จังหวัด
ลำปาง
ติดต่อ
บุญศรี กลิ่นหอม
โทรศัพท์
054-225066


รายละเอียดคริสตจักรเขลางค์พันธกิจ

 

คริสตจักรลานนาแบ๊พติสต์


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2543
ถนน
หมู่ 12
ตำบล
พระบาท
อำเภอ
เมืองลำปาง
จังหวัด
ลำปาง
ติดต่อ
ศรีโทน กองแก้ว
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรลานนาแบ๊พติสต์

 

คริสตจักรฮิมลำปาง


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2553
ถนน
หมู่ 1 บ้านป่าขาม
ตำบล
พระบาท
อำเภอ
เมืองลำปาง
จังหวัด
ลำปาง
ติดต่อ
ศิมาพร จันทร์ต๊ะ
โทรศัพท์
088-2631497


รายละเอียดคริสตจักรฮิมลำปาง

 

คริสตจักรที่ 1 ลำปาง


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2423
ถนน
เจริญประเทศ
ตำบล
เวียงเหนือ
อำเภอ
เมืองลำปาง
จังหวัด
ลำปาง
ติดต่อ
ยุหนะ จะสี
โทรศัพท์
054-224676


รายละเอียดคริสตจักรที่ 1 ลำปาง

คริสตจักรลำปางแบ๊บติสต์


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2531
ถนน
ศิรินาวิน
ตำบล
สบตุ๋ย
อำเภอ
เมืองลำปาง
จังหวัด
ลำปาง
ติดต่อ
ตรัส เศรษฐชัยยันต์
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรลำปางแบ๊บติสต์

คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ลำปาง


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2525
ถนน
ท่าคราวน้อย
ตำบล
สบตุ๋ย
อำเภอ
เมืองลำปาง
จังหวัด
ลำปาง
ติดต่อ
วิเวียน วงศ์สรรเสริญ
โทรศัพท์
093-1836972


รายละเอียดคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ลำปาง

คริสตจักรโมทนาลำปาง


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2498
ถนน
ฉัตรไชย
ตำบล
สบตุ๋ย
อำเภอ
เมืองลำปาง
จังหวัด
ลำปาง
ติดต่อ
มยุรี ขันอุระ
โทรศัพท์
054-224500


รายละเอียดคริสตจักรโมทนาลำปาง

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com