พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดลำปาง > อำเภอเกาะคา

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดลำปาง - อำเภอเกาะคา

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอเกาะคา

คริสตจักรเสรีภาพถุงหนังองุ่นใหม่ลำปาง


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2561
ถนน
หมู่ 2 ซอยบ้านสองแควใต้
ตำบล
นาแก้ว
อำเภอ
เกาะคา
จังหวัด
ลำปาง
ติดต่อ
คศ.สิริวิโรจน์ ทวีพรพระคุณ
โทรศัพท์
091-2985691


รายละเอียดคริสตจักรเสรีภาพถุงหนังองุ่นใหม่ลำปาง

 

คริสตจักรเกาะคา


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2529
ถนน
หมู่ 2 บ้านศาลาไชย้
ตำบล
ศาลา
อำเภอ
เกาะคา
จังหวัด
ลำปาง
ติดต่อ
ถวัลย์ ซุยนอก
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรเกาะคา

 

คริสตจักรศาลาชัย


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2526
ถนน
หมู่ 3
ตำบล
ศาลา
อำเภอ
เกาะคา
จังหวัด
ลำปาง
ติดต่อ
กัมพล สวยงาม
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรศาลาชัย

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com