พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดเชียงราย > อำเภอเชียงของ

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดเชียงราย - อำเภอเชียงของ

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอเชียงของ

คริสตจักรแดนกรุณา


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2547
ถนน
หมู่ 6
ตำบล
บุญเรือง
อำเภอ
เชียงของ
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
อภิบาล สารสมุทร
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรแดนกรุณา

 

ศูนย์บริการคริสเตียนบ้านเนินสมบูรณ์


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2540
ถนน
หมู่ 8
ตำบล
ห้วยซ้อ
อำเภอ
เชียงของ
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
นราพร ศศิธร
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดศูนย์บริการคริสเตียนบ้านเนินสมบูรณ์

 

คริสตจักรบ้านเวียงหมอก


สังกัดสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2527
ถนน
หมู่ 10
ตำบล
ห้วยซ้อ
อำเภอ
เชียงของ
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
เลาซางผะ แซ่ลี
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรบ้านเวียงหมอก

 

คริสตจักรความสว่างทุ่งนาน้อย


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2544
ถนน
หมู่ 11
ตำบล
เวียง
อำเภอ
เชียงของ
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
ธนวัฒน์ จารย์เจริญ
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรความสว่างทุ่งนาน้อย

 

คริสตจักรเวียงทองแบ๊บติสต์


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2547
ถนน
สายกลาง
ตำบล
ห้วยซ้อ
อำเภอ
เชียงของ
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
บุญส่ง สันติสถิตพงศ์
โทรศัพท์
0-5391-8153


รายละเอียดคริสตจักรเวียงทองแบ๊บติสต์

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com