พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดเชียงใหม่ > อำเภอสันทราย

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดเชียงใหม่ - อำเภอสันทราย

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอสันทราย

คริสตจักรบ้านป่าเหมือด


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2534
ถนน
เชียงใหม่-แม่โจ้
ตำบล
สันทรายหลวง
อำเภอ
สันทราย
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
ผป.วราวุธ วุฒิ
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรบ้านป่าเหมือด

 

คริสตจักรสายธารพระพร


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2496
ถนน
หมู่ 17
ตำบล
ป่าไผ่
อำเภอ
สันทราย
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
ศจ.ธวัช จันตาใหม่
โทรศัพท์
053-041544


รายละเอียดคริสตจักรสายธารพระพร

 

คริสตจักรละว้าเชียงใหม่


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2536
ถนน
หมู่ 2
ตำบล
ป่าไผ่
อำเภอ
สันทราย
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
ธนากร (ศจ) พินิธสัตยากุล
โทรศัพท์
081-7467771


รายละเอียดคริสตจักรละว้าเชียงใหม่

 

คริสตจักรบ้านร่มพระคุณ


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2545
ถนน
หมู่ 13
ตำบล
ป่าไผ่
อำเภอ
สันทราย
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
สุภาพ สิทธิคงตั้ง
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรบ้านร่มพระคุณ

 

คริสตจักรซีโลอัม


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2513
ถนน
หมู่ 5 บ้านหนองก้นครุ
ตำบล
เมืองเล็น
อำเภอ
สันทราย
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
สมเกียรติ พรหมจิตต์
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรซีโลอัม

 

คริสตจักรศรีงาม


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2492
ถนน
หมู่ 10 บ้านศรีงามพัฒนา
ตำบล
แม่แฝก
อำเภอ
สันทราย
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
มานิจ คำลาพิช
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรศรีงาม

 

คริสตจักรชัยชนะ


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2502
ถนน
เชียงใหม่-แม่โจ้
ตำบล
แม่แฝกใหม่
อำเภอ
สันทราย
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
ปินยา พรหมจิตต์
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรชัยชนะ

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com