พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคกลาง > จังหวัดพระนครศรีอยุธยา > อำเภอวังน้อย

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - อำเภอวังน้อย

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอวังน้อย

คริสตจักรกรุงศรีวังน้อย

สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2560
ถนน
พหลโยธิน
ตำบล
ชะแมบ
อำเภอ
วังน้อย
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ติดต่อ
ประเสริฐ พรกีรติกุล
โทรศัพท์
081-4391986


รายละเอียดคริสตจักรกรุงศรีวังน้อย

คริสตจักรวังน้อย

สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2544
ถนน
พหลโยธิน
ตำบล
ลำตาเสา
อำเภอ
วังน้อย
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ติดต่อ
อุไร วิรุฬห์ภาวดี
โทรศัพท์
081-2906499


รายละเอียดคริสตจักรวังน้อย

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com