พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > กรุงเทพมหานคร > เขตธนบุรี

รายชื่อคริสตจักรในเขตธนบุรี

 

รายชื่อคริสตจักรในเขตธนบุรี

 

คริสตจักรตลาดพลูแบ๊บติสต์


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2526
ถนน
เทอดไท ซอย 16
แขวง
ตลาดพลู
เขต
ธนบุรี
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
อัญชลี พิริยวัฒนาพร
โทรศัพท์
0 2465 3787


รายละเอียดคริสตจักรตลาดพลูแบ๊บติสต์

 

คริสตจักรที่ 1 สำเหร่


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2392
ถนน
เจริญนคร ซอย 59
แขวง
สำเหร่
เขต
ธนบุรี
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
ประยูร คาระวานนท์
โทรศัพท์
0 2877 7287


รายละเอียดคริสตจักรที่ 1 สำเหร่

 

คริสตจักรอิสรภาพแบ๊บติสต์


สังกัดสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2516
ถนน
อิสรภาพ
แขวง
หิรัญรูจี
เขต
ธนบุรี
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
อัมพรพิมพ์ เหมือนเพ็ชร
โทรศัพท์
0 2465 5236


รายละเอียดคริสตจักรอิสรภาพแบ๊บติสต์

 

คริสตจักรแสงสว่างแบ๊พทิสท์


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2460
ถนน
อิสรภาพ ซอย 9
แขวง
หิรัญรูจี
เขต
ธนบุรี
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
พูลสุข เศรษฐไสภณกูล
โทรศัพท์
0 2466 9995


รายละเอียดคริสตจักรแสงสว่างแบ๊พทิสท์

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com