พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > กรุงเทพมหานคร > เขตพญาไท

รายชื่อคริสตจักรในเขตพญาไท

 

รายชื่อคริสตจักรในเขตพญาไท

คริสตจักรคะนาอันแบ๊บติสต์


สังกัดสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2540
ถนน
สุทธิสาร
แขวง
สามเสนใน
เขต
พญาไท
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
วีระศักดิ์ สุขสะอาด
โทรศัพท์
09 2404 6579


รายละเอียดคริสตจักรคะนาอันแบ๊บติสต์

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com