พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > มาระโก

คำเทศนาออนไลน์ - มาระโก

 

คำเทศนา
ติดตามพระเยซู

มาระโก 1:1-20

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 ตุลาคม 2566


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความเอาการเอางาน

มาระโก 1:29-39

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 มีนาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มีสิทธิ์ให้อภัย

มาระโก 2:1-12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 ตุลาคม 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
กรรมส่อเจตนา

มาระโก 3

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 พฤศจิกายน 2566


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สถานะทางสังคม

มาระโก 10:32-45

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 พฤษภาคม 2564

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com