พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดพะเยา > อำเภอดอกคำใต้

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดพะเยา - อำเภอดอกคำใต้

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอดอกคำใต้

คริสตจักรทวีพร


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2512
ถนน
บ้านปาง หมู่ 9
ตำบล
คือเวียง
อำเภอ
ดอกคำใต้
จังหวัด
พะเยา
ติดต่อ
วรรณชัย วรรณศรี
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรทวีพร

 

คริสตจักรวารีพิมลธรรม


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2511
ถนน
หมู่ 1
ตำบล
คือเวียง
อำเภอ
ดอกคำใต้
จังหวัด
พะเยา
ติดต่อ
ทรงธรรม คำต๊ะ
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรวารีพิมลธรรม

 

คริสตจักรสืบสันติธรรม


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2482
ถนน
หมู่ 11 บ้านสันติธรรม
ตำบล
ดงสุวรรณ
อำเภอ
ดอกคำใต้
จังหวัด
พะเยา
ติดต่อ
เฉลิม พรมสาร
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรสืบสันติธรรม

 

คริสตจักรพักพิงใจ


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2541
ถนน
หมู่ 5
ตำบล
บ้านถ้ำ
อำเภอ
ดอกคำใต้
จังหวัด
พะเยา
ติดต่อ
สมาน มากสุข
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรพักพิงใจ

 

คริสตจักรบ้านใหม่วัฒนา


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2515
ถนน
บ้านใหม่ หมู่ 2
ตำบล
หนองหล่ม
อำเภอ
ดอกคำใต้
จังหวัด
พะเยา
ติดต่อ
หลี เผ่าดี
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรบ้านใหม่วัฒนา

 

คริสตจักรแสงประทีป


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2515
ถนน
หมู่ 14
ตำบล
ห้วยลาน
อำเภอ
ดอกคำใต้
จังหวัด
พะเยา
ติดต่อ
บุญสม แผลงฤทธิ์
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรแสงประทีป

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com