พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > กรุงเทพมหานคร > เขตดอนเมือง > ศูนย์ประกาศใจสมานดอนเมือง

ศูนย์ประกาศใจสมานดอนเมือง

19/155 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210

 

สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย


ศูนย์ประกาศใจสมานดอนเมือง

ปีก่อตั้ง
2561
ถนน
สรงประภา
แขวง
ดอนเมือง
เขต
ดอนเมือง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
จิราภรณ์ ชูชีพ
โทรศัพท์
08 5219 5538
อีเมล์
Website

 

 

ตารางการนมัสการ

วันอาทิตย์

10.00 น. - 12.00 น.
นมัสการ
แผนที่ศูนย์ประกาศใจสมานดอนเมือง

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com